Thursday, 14 August 2008

Karjakin-Radjabov, Sochi 2008Monday, 11 August 2008

Radjabov-Navara, Sochi 2008Wednesday, 6 August 2008

Gelfand-Radjabov, Sochi 2008Monday, 4 August 2008

Radjabov-Cheparinov, Sochi 2008